Sun. Oct 1st, 2023
0 0
Read Time:10 Minute, 5 Second

Aztékové patřili k jedné z nejvyspělejších civilizací, pokud jde o zemědělství, číselné soustavy i medicínu. Měli také svou vlastní formu astrologie, kterou neustále rozvíjeli. Pokud jde o jejich astrologii, existují dva horoskopy. Jeden s 12 a další s 20 znameními. První zahrnuje dvanáct různých aztéckých symbolů souvisejících s přírodou, například rostliny, zvířata či předměty denního života, a právě ten vám přinášíme.

12 znamení aztéckého horoskopu

Aztékové věřili, že hvězdy a souhvězdí mají vliv na osobnost člověka, jeho vlastnosti, charakter i bohatství. Aztécký horoskop vychází ze starověkého posvátného kalendáře tonalpohualli (volně by se dalo přeložit jako „počítající po dnech“), který hovoří o vzájemném propojení přírody, člověka, Země, planet a hvězd.

Kalendář, který se v horoskopu používá, je založený na denních cyklech. Každý den v týdnu má svůj symbol, který ovlivňuje chování jednotlivce. Na rozdíl od západního horoskopu, který začíná jarní rovnodenností a kde každému měsíci odpovídá jiné znamení, aztécký je mnohem proměnlivější.

Opice

Data narození: 1. ledna / 13. ledna / 25. ledna / 11. února / 23. února / 7. března / 19. března / 31. března / 12. dubna / 24. dubna / 6. května / 18. května / 30. května / 11. června / 23. června / 5. července / 17. července / 27. července / 10. srpna / 22. srpna / 3. září / 15. září / 27. září / 9. října / 21. října / 2. listopadu / 14. listopadu / 26. listopadu / 8. prosince /20. prosince

Opice je spojena s bohem ohně a byla aztéckou komunitou vysoce ceněna pro svou skromnost a kouzlo. Lidé narození v tomto znamení jsou odhodlaní, věrní, krásní a svůdní. Vyznačují se kreativitou, mají hodně znalostí a vědí, jak je správně používat a uplatňovat. Jsou to navíc velcí vtipálci a je s nimi legrace.

Kopí

Data narození: 2. ledna / 14. ledna / 26. ledna / 12. února / 24. února/ 8. března / 20. března / 1. dubna / 13. dubna / 25. dubna / 7. května / 19. května / 31. května / 12. června / 24. června / 6. července / 18. července / 30. července / 11. srpna / 23. srpna / 4. září / 16. září / 28. září / 10. října / 22. října / 3. listopadu / 15. listopadu / 27. listopadu / 9. prosince / 21. prosince

Kopí představoval v aztéckém horoskopu boj ideálů. Lidé narození v tomto znamení dokážou přesně odhalit pravdu od lži, proto vždy vědí, jak se mají správně rozhodnout. Někdy se uchylují k pomstychtivosti, ale jinak to jsou společenští, odvážní a zábavní lidé. Mají smysl pro realitu, což jim umožňuje dosáhnout vytčených cílů.

Pes

Data narození: 3. ledna / 15. ledna / 27. ledna / 13. února / 25. února / 9. března / 21. března / 2. dubna / 14. dubna / 26. dubna / 8. května / 20. května / 1. června / 13. června / 25. června / 7. července / 19. července / 31. července/ 12. srpna / 24. srpna / 5. září / 17. září / 29. září/ 11. října / 23. října / 4. listopadu / 16. listopadu / 28. listopadu / 10. prosince / 22. prosince

Pes je statečné a užitečné zvíře. Lidé narození v tomto znamení jsou citliví, věrní a vždy připravení pomoci. Navíc mají silnou intuici a také umělecké nadání. Dokážou být odvážní a ostražití, rádi pracují v týmu, ale jsou z nich i dobří šéfové. A je to také hodně smyslné znamení.

Foto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Odhodlanost, věrnost a skromnost jsou vlastnosti, které náležejí v aztéckém horoskopu OpiciFoto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Krokodýl

Data narození: 4. ledna / 16. ledna / 18. ledna / 2. února / 10. března / 22. března/ 3. dubna / 15. dubna /27. dubna / 9. května / 21. května / 2. června / 14. června / 26. června / 8. července / 20. července / 1. srpna / 13. srpna / 25. srpna / 6. září / 18. září / 30. září / 12. října / 24. října / 5. listopadu / 29. listopadu / 11. prosince / 23. prosince

Kajman nebo Krokodýl reprezentuje původ Země a její místo ve vesmíru. Je to hbité a silné zvíře a lidé v tomto znamení dávají přednost logickému myšlení a zdravému rozumu. Také rádi organizují a analyzují a mají silnou vůli, především pokud jde o realizaci nových projektů.

Dům

Data narození: 5. ledna / 17. ledna / 29. ledna / 3. února / 15. února / 27. února / 11. března / 23. března / 4. dubna / 16. dubna / 28. dubna / 10. května / 22. května / 3. června / 15. června / 27. června / 9. července / 21. července / 2. srpna / 14. srpna /26. srpna / 7. září / 19. září / 1.října / 13. října / 25. října / 6. listopadu / 18. listopadu / 30. listopadu / 12. prosince / 24. prosince

Jedinci narození v tomto znamení upřednostňují rodinu, mají rádi lidi, jsou velkorysí a přívětiví. Oceňují tradice a znalosti a málokdy bývají osamělí. Říká se o nich, že mají ženskou duši. Vynikají pevnou vůlí a přesvědčením, že musejí ochránit především své blízké. Právě z těchto lidí se v aztécké tradici stávají šamani.

Květina

Data narození: 6. ledna / 18. ledna / 30. ledna/ 4. února / 16. února / 28. února / 12. března / 24. března / 5. dubna / 17. dubna / 29. dubna / 11. května / 23. května / 4. června / 16. června / 28. června / 10. července / 22. července / 3. srpna / 15. srpna / 27. srpna / 20. září / 14. září / 2. října / 14. října / 26. října / 7.listopadu / 19. listopadu / 1. prosince / 13. prosince / 25. prosince

Zábavná a hravá Květina má umělecké schopnosti i sklony a ráda se baví. Lidé narození v tomto znamení jsou kreativní, intuitivní a šikovní. Jsou citliví, romantičtí a vizionáři a velmi rychle se začnou nudit, když nemají dostatek podnětů. Ostatní v nich často vidí velké snílky – pro Květiny je důležité brát život realisticky.

Foto: Milan Ilic Photographer, Shutterstock.com

Aztékové se domnívali, že znamení, v němž se člověk narodil, určovalo jeho osud i cestu na onen světFoto: Milan Ilic Photographer, Shutterstock.com

Had

Data narození: 7. ledna / 19. ledna / 31. ledna / 5. února / 17. února / 1. března / 13. března / 25. března / 6. dubna/ 18. dubna / 30. dubna / 12. května / 24. května / 5. června / 17. června / 29. června / 11.července / 23. července / 4. srpna / 16. srpna / 28. srpna / 9. září / 21. září / 3. října / 15. října / 27. října / 8. listopadu / 20. listopadu / 2. prosince / 14. prosince / 26. prosince

Had je symbol plodnosti a prosperity. Věří v dlouhodobé plánování a má talent pro podnikání. Lidé narození v tomto znamení se obvykle nikdy nevzdají a jsou loajální k přátelům i rodině, přitom jsou flexibilní a pracovití. Milují pozornost druhých, a proto jim hrozí, že z nich budou nespolehliví milenci a partneři.

Jelen

Data narození: 8. ledna / 20. ledna / 1. února / 18. února / 2. března / 14. března / 26. března / 7. dubna / 9. dubna / 19. dubna / 1. května / 13. května / 25. května / 6. června / 18. června / 30. června / 12. července / 24. července / 5. srpna / 17. srpna / 29. srpna / 10. září / 22. září / 4. října / 16. října / 28. října / 9.listopadu / 21. listopadu / 3. prosince / 15. prosince / 27. prosince

Lidé narození ve znamení, které reprezentuje prestiž, vznešenost a krásu, rychle přemýšlejí, jsou výkonní, ale také citliví, plaší a zranitelní. Bývají houževnatí a velmi schopní. Nepleťte si ale plachost s hloupostí – Jeleni takoví nejsou ani omylem. Jsou chytří a zároveň nezištní – velmi často obětují vlastní zájmy pro zájmy ostatních.

Jaguár

Data narození: 9. ledna / 21. ledna / 7. února / 19. února / 3. března / 15. března / 27.března / 8. dubna / 20. dubna / 2. května / 14. května / 26. května / 7. června / 19. června / 1. července / 13. července / 25. července / 6. srpna / 18. srpna / 30. srpna / 11. září / 23. září / 5. října / 17. října / 29. října / 10. listopadu / 22. listopadu / 4. prosince / 16. prosince / 28. prosince

Jaguár má hodně síly, a proto se snadno projeví agresivně. Má vůdčí schopnosti a může toužit po moci a slávě. Dokáže být drsný, pokud jde o vlastní chyby nebo o chyby ostatních. Než něco zkusí, musí vědět, že uspěje. Je zaměřen na úkoly a má tendenci vstupovat do života druhých. Často bývá dost žárlivý a chce mít vztahy pod kontrolou.

Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV, Shutterstock.com

Někteří lidé jsou podle Aztéků smyslnější i díky tomu, v jakém znamení se narodiliFoto: YAKOBCHUK VIACHESLAV, Shutterstock.com

Hůl

Data narození: 10. ledna / 22. ledna / 8. února / 20. února / 4. března / 16. března / 28. března / 9. dubna / 21. dubna / 3. května / 15. května / 27. května / 8. června / 20. června / 2. července / 14. července / 26. července / 7. srpna / 19. srpna / 31. srpna / 12. září / 24. září / 6. října / 18. října / 30. října / 11. listopadu / 23. listopadu / 5. prosince / 17. prosince / 29. prosince

Hůl symbolizuje světlo, jednotu, radost ze života a optimismus. Lidé narození v tomto znamení jsou považováni za moudré a díky své vyrovnanosti bývají pokládáni za autority. Vždy chtějí dosáhnout rovnováhy mezi svými emocemi a světem a často bojují za něco, co považují za důležité.

Králík

Data narození: 11. ledna / 23. ledna / 9. února / 21. února / 5. března / 17. března / 29. března / 10. dubna / 22. dubna / 4. května / 16. května / 28. května / 9. června / 21. června / 15. července / 27. července / 8. srpna / 20. srpna / 1. září / 13. září / 25. září / 7. října / 19. října / 31. října / 12. listopadu / 24. listopadu / 6. prosince / 18. prosince / 30. prosince

Králík si užívá radost ze života, ale zároveň má rád věci pod kontrolou. Lidé narození v tomto znamení jsou pracovití a velmi příjemní společníci. Rádi se usmívají a obvykle jim přeje štěstí, proto mají tendenci trochu zlehčovat starosti a potíže druhých. Bývají velmi plodní, a to ve všech oblastech života.

Orel

Data narození: 12. ledna / 24. ledna / 10. února / 22. února / 6. března / 18. března / 11. dubna / 23. dubna / 5. května / 17. května / 29. května / 10. června / 22. června / 4. července / 16. července / 28. července / 9. srpna / 21. srpna / 2. září / 14. září / 26. září / 8. října / 20. října / 1. listopadu / 13. listopadu / 25. listopadu / 7. prosince / 19. prosince / 31. prosince

Orel představuje hodnotu, sílu a vášeň. Toto energické a sebevědomé znamení se nikdy nevzdává a bývá inteligentní. Orlové se vždy dokážou dostat z obtížných situací a najít ve všem zlém i světlo. Tito lidé jsou obdařeni nevyčerpatelnou energií, která je žene vpřed.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By aathif

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *